Mikä on henkinen mestari?

Henkinen mestari on alkuperäisen tiedon lähde ja Jumalan oivaltanut ihminen, joka puhuu totuudesta.

Mitä totuus on?

Totuus on todellisuus, joka on olemassaolon eli aistein havaittavan maailman takana. Totuuden puhuminen on kykyä puhua tuosta paikasta käsin ja paljastaa elämän merkitys ja tarkoitus olemassaolossa.

Miksi mennä henkisen mestarin luo?

Henkisen mestarin tarkoitus on auttaa muita ihmisiä oivaltamaan ja saavuttamaan sisällään suurempi syvyys, niin että he tulevat vapaammiksi ja kokevat syvempää täyttymystä elämässään. Henkisellä mestarilla on Jumalan antama kyky tehdä tämä oivaltamansa tietoisuuden muuttavalla voimalla.

Mitä Barry Long opettaa?

Hänen opetuksensa ytimenä on auttaa yksilöä vapautumaan onnettomuudesta. Hän määrittelee onnettomuuden sinä normaalina inhimillisenä tilana, jossa olemme onnellisia tänään ja onnettomia huomenna. Hän auttaa yksilöä pääsemään eroon tästä inhimillisestä tilanteesta seuraavilla tavoilla.

  • Barry Long johdattaa ihmisiä heidän oman sisäisen olemuksensa hiljaisuuteen, niin että he kykenevät kasvavassa määrin selviytymään päivittäisistä toimistaan ilman että menettäisivät kosketusta tähän paikkaan sisällään.
  • Hän auttaa ihmisiä saamaan elämänsä ulkoiset puitteet kuntoon. Hän kertoo totuuden elämästä sellaisena kuin se on ja tekee siitä käytännöllisen havainnollistamalla sen oman kokemuksesi kautta. Kun kohtaat sitä elämäsi aluetta, jossa kaikki ei ole järjestyksessä – aluetta, jolla koet jonkinlaisen häiriön – voit poistaa häiriön näkemällä sen aiheuttajan ja tekemällä jotakin asian korjaamiseksi.
  • Barry Long opettaa miehen ja naisen välistä rakkautta välineenä Jumalan oivaltamiseksi olemassaolossa. Hän opettaa, mikä ero on rakkauden ja seksin välillä, ja kertoo pariskunnille, kuinka he voivat tehdä rakkaudestaan rehellistä, niin että he voivat yhdessä matkata kohti epähenkilökohtaista eli epäitsekästä rakkautta.
  • Hänen opetuksessaan on myös kosminen ja myyttinen aspekti. Hän havainnollistaa, kuinka ulkopuolinen maailmankaikkeus vastaa sisäistä elämäämme ja kuinka voimme palata takaisin sisällämme olevaan ajattomaan tilaan.

Mistä Barry Long sai tietonsa?

Barry Long ei kuulunut mihinkään henkiseen traditioon. Hänen tietonsa kumpusi hänen omasta henkisestä prosessistaan ja oivalluksestaan. Rakkaus Jumalaa kohtaan ja tieto totuudesta nousi spontaanisti hänen sisältään ja johdatti hänet intensiivisen henkisen puhdistumisprosessin kautta  jumalaiseen paljastukseen, joka jatkoi avautumistaan ja ohjasi hänen työtään koko hänen elämänsä ajan. Hän voitti pelon, ristiriidan ja epäilyn kunnes oli vapaa onnettomuudesta ja hänen elämänsä oli jatkuvasti selkeää, tyyntä ja häiriintymätöntä – valaistuneisuutta.

Mitä henkinen elämä on?

Tulet rehelliseksi suhteissasi ihmisiin ja tapahtumiin. Otat vastuun elämästäsi. Kun saat elämäsi järjestykseen, sinusta tulee tyynempi. Olet silloin kykenevämpi rakastamaan ja olemaan rakastettu.

Onko olemassa Barry Long -ryhmää tai -koulua?

Ei. Barry Long ei tahtonut itselleen seuraajia. Hän ei tunnustanut omakseen mitään oppilas- tai opetuslapsiryhmää. Ei ole mitään erityistä yhteisöä, joka olisi omistautunut elämään hänen opetuksiaan. Ei ole tarvetta mennä mihinkään henkiseen keskukseen, ashramiin. Oman tavallisen elämäsi olosuhteet tarjoavat oman Jumalan sinulle suunnitteleman henkisen harjotuksesi. Sinun tulee elää totuus siellä, missä olet. Silloin, kun teet sen todeksi, se on sinun.

Barry Longin opetus on hänen kirjoissaan sekä hänen tilaisuuksistaan ja seminaareistaan tehdyissä äänitteissä. Koko hänen tietämyksensä, rakkautensa ja apunsa löytyy sieltä.


HENKINEN MESTARI ELÄÄ JUMALAISTA ELÄMÄÄ 

Barry Longilta 

Sinä olet valo, joka on ikuinen. Sinä olet tietoisuus. Et ole pelkkä persoona. Sinun persoonasi aiheuttaa sinulle huolia. Tietoisuus on sitä, minkä sisälläsi tiedät oikeaksi ja todelliseksi. Se on rakkaus ja kauneus sisälläsi.  Lisää...