ALKUPERÄINEN TANTRA

Alkuperäinen Jumalan antama voima ja tietämys
- Jumalan rakkaus rakastelussa
.

Barry Long oli henkinen mestari, joka ohjasi miehiä ja naisia elämään yhdessä totuudessa ja rakkaudessa.

Hänen tunnetuin teoksensa on ‘Making Love: Sexual Love The Divine Way’, joka ilmestyi suomeksi vuonna 2007 nimellä ‘Tie Rakkauteen: Johdatus jumalaiseen rakasteluun’. Alkuperäinen teos julkaistiin aluksi äänikirjana ja vasta myöhemmin tavallisena kirjana sekä CD:llä.

Tämä artikkeli sisältää Barry Longin lausuntoja opetuksensa tantrisesta osa-alueesta. Ne on aikaisemmin julkaistu englanniksi asialle omistetulla internetisivustolla vuoden 2000 elokuussa (www.originaltantra.com / www.originaltantra.de).


Olen puhunut julkisissa tilaisuuksissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Puhun elämästä, totuudesta, rakkaudesta, kuolemasta ja Jumalasta. Käsittelen kaikkia ihmiselämän osa-alueita.

Olen alkuperäinen. Totuus on aina alkuperäinen, aina tuore ja uusi.

Olen tantrinen mestari. Tunnen miehen ja naisen välisen rakkauden jumalaisen mysteerion ja elän sitä. Puhun siitä. Käsittelen yksityiskohtaisesti rakastelua, rehellisyyttä parisuhteissa sekä kysymystä siitä, mitä rakkaus on ja kuinka tuoda se takaisin kun se on kadotettu.

Johdatin tämän tietämyksen rakkaudesta länsimaiseen maailmaan. Se on yksilölle tarkoitettu uusi opetus, joka tuo uutta rehellisyyttä ja selkeyttä rakkauden ja seksin alueille - alueille, jotka ovat toivottomasti saastuneet ja syynä valtavaan määrään onnettomuutta tällä planeetalla.

Mikä on tantrinen mestari?

Tantrinen mestari on joku, joka tuo jatkuvasti maailmaan alkuperäistä tietämystä miehen ja naisen välisen jumalaisen rakkauden mysteeriosta. Hän on myös armon kautta saanut jumalaisen voiman johdattaa nainen suurempaan oivallukseen Jumalan rakkaudesta, tai ikuisuudesta, rakastelemalla hänen kanssaan fyysisesti; näin nainen vähitellen muuttaa miehen täysin. Naisen on kuitenkin oltava halukas ja valmis alkamaan kuolla vanhoille rakkautta koskeville itsekkäille mielipiteilleen ja odotuksilleen; samoin miehen, jotta tämä voisi muuttua.

Jumala olemassaolossa

Opetuksessani on Jumala, eli totuus, joka on olemassaolon ulkopuolella; ja Jumala, eli rakkaus, joka on olemassaolossa.

Se, joka on todella oivaltanut Jumalan, on oivaltanut ihmeellisen olemisen tilan, joka on kaikkien muotojen ja ilmiöiden olemassaolon ulkopuolella. Tämä oivallus on kaikista mahdollisista oivalluksista tärkein, sillä se on oivallus totuudesta  maailmankaikkeuden ja kaiken olemassaolon tuolla puolen. Kutsun tätä transsendentaaliseksi oivallukseksi ja omalla kohdallani se tapahtui kolmen huomattavan viikon kuluessa Lontoossa joulukuussa vuonna 1968.

Perusperiaatteet, joita opetukseni pyrkii välittämään jokaisella osa-alueellaan ovat itsekieltäymys sekä rehellisyyden ja totuuden rakastaminen. Nämä ovat oleellisia valmistauduttaessa tämän valtavan oivalluksen mahdollista toteutumista varten. Jokaisen mestarin ja opettajan kaikki opetus, ja kiistatta kaikki elämä, pyrkii tähän päämäärään, tiedettiinpä sitä tai ei.

Jokaisen transsendentaalisesti oivaltaneen motivaationa on auttaa toisia tekemään sama; tai opettajan inspiraatiosta riippuen työskennellä jollakin tavoin auttaakseen poistamaan tietämättömyyttä ja kurjuutta niiltä yksilöiltä, jotka pystyvät kuuntelemaan. Omalla kohdallani minulle selvisi, että suurin osa kurjuudesta ja onnettomuudesta maan päällä johtuu siitä, että mies ja nainen ovat unohtaneet, kuinka rakastaa toinen toistaan.
           
Todellisen rakkauden unohtaminen tai sen vältteleminen on suurin tragedia, jonka kukaan voi osoittaa lasten ja aikuisten elämässä ja rappeutuvassa yhteiskunnassamme. Oivalsin, että miehen ja naisen rakkaus, todellisuudessaan, on Jumala olemassaolossa. Tämä on ilmeisesti vielä harvinaisempi oivallus kuin oivallus transsendentaalisesta totuudesta olemassaolon ulkopuolella . . .

Tärkeimmät henkiset harjoitukset ovat itsekieltäymys, antaminen ja rehellisyys - harjoitettuna pitkällä aikavälillä sisäisestä oikean ja hyvän havainnosta käsin. Kukaan ei voi rakastella oikein ilman tätä olennaista ja lakkaamatonta harjoitusta, kuten kukaan ei voi oivaltaa Kaikkein Korkeinta ilman samaa yhteen päämäärään pyrkivää elämäntapaa. Ihmiset voivat luulla rakastelevansa jumalaisesti, mutta ilman tätä armotonta itsensä kieltämistä he vain petkuttavat itseään.

Ole alkuperäinen

Kirjoitin ja äänitin ensimmäiset rakastelua käsittelevät äänitteeni ('Making Love') vuonna 1984 ja siitä lähtien ne ovat olleet laajassa levityksessä. Niillä on ollut syvällinen vaikutus ihmisiin joka puolella maailmaa. Kasetteja kopioitiin ja kirjoitettiin ylös yhä uudestaan niin vähäisellä tietoisuudella, että tekijän nimi usein hävisi. Tämän takia todelliset ja vilpittömät ihmiset eivät usein voineet päästä kosketuksiin kanssani ja tulla tiedon lähteelle.

Kasetteja myös käytettiin, kopioitiin ja jaeltiin Osho Rajneeshin ashramissa Intiassa, vaikken ole toistaiseksi kyennyt ymmärtämään, miksi ihmiset siellä tarvitsivat kasettejani, kun heillä oli jo oma mestarinsa. Jotkut liikuttuivat nauhoistani, tulivat opetukseeni ja jäivät.

Koska ihmiset vastasivat opetukseeni harvinaisen vahvasti, monet ovat halunneet jakaa opetustani eteenpäin, ei käyttämällä sitä omassa henkilökohtaisessa elämässään, vaan välittämällä sitä toisille, ammattimaisesti. Kuulen jatkuvasti siitä, kuinka ihmiset monissa maissa lainaavat minua, käyttäen nimeäni jonkinlaisena valtuutuksena, kopioiden ja jaellen kasettejani, lainaten otteita ilman lupaa, esiintyen tantrisina opettajina, seksiterapeutteina ja niin edelleen.

Useimmat näistä ihmisistä eivät selvästikään ole kuulleet kovin paljon siitä, mitä opetan, eivätkä he oivalla sen valtavaa laajuutta ja sitä kuinka rakkaus ja rakastelu ovat vain osa jumalaista elämää maan päällä. Minulla on tarjolla yli 70 kasettia, yli tusinan verran kirjoja ja monia videoita, jotka eivät käsittele ainoastaan seksuaalista rakkautta, vaan kuvaavat koko suunnatonta todellisuutta, mikä lopulta voi johtaa oivallukseen Jumalasta, siitä, mikä on ikuista olemassaolon ulkopuolella.

Ainoa, mitä voin tehdä, on herätellä ihmisiä siihen, mitä todellinen tantrinen opettaja sanoo. Olen kirjoittanut avoimen kirjeen niille, jotka yrittävät käyttää opetustani toisten opettamiseen. Ja neuvon jokaista, joka etsii alkuperäistä opetusta, lukemaan sen . . .

Avoin kirje

Niille, jotka yrittävät käyttää opetustani toisten opettamiseen:

Tantraa voi opettaa vain tantrinen mestari. Se on alkuperäinen Jumalan antama voima ja tietämys. Tämä tietämys täytyy oivaltaa ja tehdä todeksi elämässä, tavallisesti monien vuosien mittaan ja äärimmäisen valtavalla rakkaudella Jumalaa ja naista kohtaan. Oikeus tai vastuu tämän tiedon opettamiseen ansaitaan ja osoitetaan tämän oivalluksen kautta. Tantrinen mestari on ennen kaikkea oivaltanut Jumalan ja saa inspiraationsa tuosta suunnattomasta tiedosta. Mutta kaikki Jumalan oivaltaneet mestarit eivät ole tantrisia mestareita. Tämä osoittaa, miten harvinaista aito tantra on.

Minun tantriset opetukseni on kohdistettu yksilölle, sinulle henkilökohtaisesti. Jos ne ovat auttaneet sinua omassa elämässäsi, ne ovat täyttäneet tarkoituksensa. Voit käyttää niitä yhä edelleen saavuttaaksesi syvemmän ja todellisemman paikan olemuksesi sisällä. Mutta jos käytät tantrisia opetuksiani pyrkimyksessä opettaa toisia, käytät niitä väärin ja johdatat ihmisiä harhaan.

Kun opetat jotakin, mitä et ole oivaltanut itse ja rakennat jotakin jonkun toisen alkuperäisen tietämyksen varaan, tarjoat ihmisille vain uudelleen lämmitetyn version totuudesta, ryyditettynä oman valaistumattoman kokemuksesi tiedoilla. Saatat sanoa, että se on parempi kuin ei mitään. Mutta onko se? Luuletko, etteivät toiset ihmiset ole yhtä älykkäitä tai henkisiä kuin sinä.

Miksi et vain ohjaisi oppilaitasi sen lähteen luokse, jonka itse olet löytänyt? Miksi et ohjaisi heitä alkuperäisten Making Love -kasettieni tai niiden pohjalta tehdyn kirjan pariin (se on julkaistu usealla eri kielellä), omistautuen sitten omalle opetuksellesi ilman että käytät minua tukikeppinäsi.

Kun joku toinen lainaa, koristelee tai tulkitsee minun opetustani, se menettää kestävää muutosta tuottavan henkisen voimansa. Henkiseltä kannalta sinun oppilaasi ovat etsimässä alkuperäistä opetusta. Perustamalla opetuksesi toiselle auktoriteetille sinä hämmennät heitä tahtomattasi. Tämä tekee sinusta väärällä tavalla tarpeellisen; sinua tarvitaan silloin vastaamaan oppilaiden kysymyksiin, jotka nousevat hämmennyksestä, jonka sinä olet heissä luonut!

Epäalkuperäisten opettajien keskuudessa on yleisenä tapana yhdistellä minun opetustani toisten opettajien opetusten kanssa ja siten tarjota ihmisille sillisalaatti, joka viivästyttää heidän oivallustaan entisestään. Tyypillinen esimerkki on se, kun mestari Oshon seuraajat sekoittelevat hänen opetustaan rakkaudesta ja seksistä minun vastaavani kanssa, vaikka nuo opetukset poikkeavat toisistaan täysin. Jos Osho tai kuka tahansa muu opettaja on sinun mestarisi, silloin et tarvitse minua. Mestarin opetuksen tulisi olla kokonainen sinällään, kuten minun opetukseni on.

Toinen tyypillinen esimerkki on se, kun tantrisia sanojani lainataan siinä mitassa, että täytetään jo räikeän tekijänoikeusrikkomuksen tuntomerkit. Totuudelle ei voi asettaa tekijänoikeuksia. Mutta totuus on alkuperäistä. Jos sinun täytyy lainata jonkun toisen alkuperäisyyttä, se ei ole silloin totuus. Ja saatat rikkoa maailman tekijänoikeuslakeja, ja joutua vastatusten seurausten kanssa, ironisena hintana siitä ettet ole ollut alkuperäinen.

Kenelläkään ei ole valtuuksia opettaa tai vetää ryhmää minun nimissäni. Kukaan ei puhu puolestani, ei edes minun järjestössäni. Minulla ei ole seuraajia tai opetuslapsia, ei terapeutteja tai pappeja edustamassa ja tulkitsemassa viestiäni ihmisille.

Opetukseni on aina alkuperäistä, joten se on aina uutta, ja minä jatkan Jumalalta saamani tantrisen tietämyksen mysteerion välittämistä kenelle tahansa miehelle tai naiselle, joka pystyy kuulemaan minua.Älä tyydy toisen käden tietoon: hakeudu alkuperäisen
tiedon äärelle


TIE RAKKAUTEEN -JOHDATUS JUMALAISEEN RAKASTELUUN

Barry Longin rakkautta ja seksiä käsittelevän opetuksen ydin.

Making Love


SISÄLTÖ

JUMALAINEN RAKKAUS JA INHIMILLINEN RAKKAUS
Miksi kaikki meni pieleen, ja miten voit korjata tilanteen.
RAKKAUDEN OPPITUNTI
Ohjausta askel askelelta. Mitä tehdä ja jättää tekemättä.
SEKSIN ONGELMA
Seksuaaliset ongelmat. Miksi rakkaus hautautuu seksin alle.
TIETOINEN RAKKAUS
Rakkauden jumalainen ulottuvuus. Seksin muuntumisen ihmeellinen mysteeri.


ISBN 978-952-5572-20-9
Delfiini Kirjat 2006

Tarkemmat tiedot ja tilausohjeet